1. bookTom 25 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Analysis of Energy Consumption by Electric Agricultural Tractor Model Under Operating Conditions

Data publikacji: 08 Apr 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 1 - 12
Otrzymano: 01 Jul 2020
Przyjęty: 01 Jan 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The aim of the paper is analysis of consumption of electric energy which is necessary to drive a farm tractor with an electric motor as a drive unit under the conditions of a drive with varied loading of the power transmission system. The object of the research was a tractor model where a combustion engine was replaced with a dc electric motor. During the tests, a decrease of voltage and current strength collected from supplying batteries as a function of tractor drive time and in relation to the mass of a tractor with a trailer, temperature of the surrounding and resistance to motion were reported, which enabled determination of the collected power and energy. For the used set of batteries, also the maximum range of the tractor drive on the paved road was determined.

Keywords

Andersen, O. (2013). Towards the Use of Electric Cars. In: Unintended Consequences of Renewable Energy. Green Energy and Technology. Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5532-4_6.10.1007/978-1-4471-5532-4_6 Search in Google Scholar

Bakun, B. (2015). Zagadnienie jednostkowego zużycia energii pojazdu elektrycznego na przykładzie samochodu osobowego po konwersji napędu. Przegląd Elektrotechniczny, 2, 174-176. Search in Google Scholar

Chłopek, Z. (2013). Ocena drogowego zużycia energii przez samochód elektryczny. Transport Samochodowy, 2, 75-87. Search in Google Scholar

Daberkow, A., Ehlert, M., Kaise, D. (2013). Electric Car Operation and Flywheel Energy Storage. In: Lienkamp M. (eds) Conference on Future Automotive Technology. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01141-3_2.10.1007/978-3-658-01141-3_2 Search in Google Scholar

Eckl, R., Burda, P., Foerg, A., Finke, H., Lienkamp, M. (2013). Alternative Range Extender for Electric Cars – Zinc Air Batteries. In: Lienkamp M. (eds) Conference on Future Automotive Technology. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01141-3_1.10.1007/978-3-658-01141-3_1 Search in Google Scholar

Engstle, A., Deiml, M., Schlecker, M., Angermaier, A. (2012). Development of an 800-V Electric Car with Rear-Wheel Drive. ATZ worldwide, 114, 7-44.10.1007/s38311-012-0191-z Search in Google Scholar

Haidar, A., Razali, R., Abdalla, A., Aziz, H.A., Noman, K., Al-Jawfi, R. (2011). Protection of Solar Electric Car DC Motor with PIC Controller. In: Zhu M. (eds) Electrical Engineering and Control. Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol 98. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21765-4_19.10.1007/978-3-642-21765-4_19 Search in Google Scholar

Hüpkes, S., Hillebrand, G., Brings, W. (2011). Flexible powertrain for electric cars. ATZ worldwide eMagazine, 113, 12-19. https://doi.org/10.1365/s38311-011-0120-6.10.1365/s38311-011-0120-6 Search in Google Scholar

Król, E., Rossa, R. (2017). Samochód osobowy z napędem elektrycznym- zimowe testy eksploatacyjne. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, 2(114), 251-256. Search in Google Scholar

Marcus, A.A., Fremeth, A.R. (2009). Green Management Matters Regardless. Academy of Management Perspectives, 23, 17-26. https://doi.org/10.5465/amp.2009.43479261.10.5465/amp.2009.43479261 Search in Google Scholar

Michałowski, K. Ocioszyński, J. (1989). Pojazdy samochodowe o napędzie elektrycznym i hybrydowym. WKŁ, Warszawa. ISBN 8320607612. Search in Google Scholar

Moons, I., De Pelsmacker, P. (2014). Developing Different Types of Anticipated Experience Positioning for Electric Cars. Journal of Brand Management, 21, 216-235. https://doi.org/10.1057/bm.2014.2.10.1057/bm.2014.2 Search in Google Scholar

Schneider, J., Stamm, K., Breitenbach, F. (2011). Production Concept for an Electric Car. ATZproduktion worldwide eMagazine, 4(2), 4-9. https://doi.org/10.1365/s38312-011-0010-3.10.1365/s38312-011-0010-3 Search in Google Scholar

Torbus, B., Meinicke, T., Tyrtania, R. (2017). Ocena wpływu temperatury na zasięg, obciążalność i możliwość rozruchu pojazdu elektrycznego zasilanego z baterii trakcyjnej typu Li-Ion. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe. 1(113), 43-47. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo