1. bookTom 19 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Influence of Parameters of Laser Beam Welding on Structure of 2205 Duplex Stainless Steel

Data publikacji: 15 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 21 - 31
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Zhang, Z., Jing, H., Xu, L., Han, Y., Zhao, L., & Zhou, C.: Effects of nitrogen in shielding gas on microstructure evolution and localized corrosion behavior of duplex stainless steel welding joint. Applied Surface Science 2017, 404, 110-128.10.1016/j.apsusc.2017.01.252Search in Google Scholar

2. Varbai B., Adonyi Y., Baumer R., Pickle T., Dobránszky J., Májlinger K.: Weldability of Duplex Stainless Steels - Thermal Cycle and Nitrogen Effects. Welding Journal 2019, 98 (3), 78-8710.29391/2019.98.006Search in Google Scholar

3. Łabanowski, J., Prokop-Strzelczyńska, K., Rogalski, G., Fydrych, D.: The effect of wet underwater welding on cold cracking susceptibility of duplex stainless steel. Advances in Materials Science 2016, 16(2), 68-77.10.1515/adms-2016-0010Search in Google Scholar

4. Świerczyńska A, Łabanowski J, Michalska J, Fydrych D.: Corrosion behavior of hydrogen charged super duplex stainless steel welded joints. Materials and Corrosion 2017,1–9. https://doi.org/10.1002/maco.20170941810.1002/maco.201709418Search in Google Scholar

5. Qi, K., Li, R., Wang, G., Li, G., Liu, B., Wu, M.: Microstructure and Corrosion Properties of Laser-Welded SAF 2507 Super Duplex Stainless Steel Joints. Journal of Materials Engineering and Performance 2019, 28(1), 287-295.10.1007/s11665-018-3833-5Search in Google Scholar

6. Calliari, I., Gennari, C., Hurtado Delgado, E., Miranda Perez, A. F., Rodriguez Vargas, B. R.: Laser welding of plastically deformed lean duplex stainless steel. Metallurgia Italiana 2018, (1), 5-10.Search in Google Scholar

7. Hu, S., Zheng, D., Zhao, G., Li, G., Tang, H.: The effect of welded joint properties on the surface characteristics of laser-welded 2205 duplex stainless steel. Advances in Mechanical Engineering 2018, 10(9), 1687814018797449.10.1177/1687814018797449Search in Google Scholar

8. Tuz, L.: Evaluation of Microstructure and Selected Mechanical Properties of Laser Beam Welded S690QL High-Strength Steel. Advances in Materials Science 2018, 18(3), 34-42.10.1515/adms-2017-0039Search in Google Scholar

9. Lisiecki, A.; Kurc-Lisiecka, A.: Automated Laser Welding of AISI 304 Stainless Steel by Disk Laser. Archives of Metallurgy and Materials 63 (2018), 4, 1663-1672.Search in Google Scholar

10. Kurc-Lisiecka A., Lisiecki A.: Laser welding of the new grade of advanced high-strength steel Domex 960. Materiali in tehnologije / Materials and technology 51 (2017) 2, 199–204. doi:10.17222/mit.2015.15810.17222/mit.2015.158Search in Google Scholar

11. Tęczar P., Majkowska-Marzec B., Bartmański M.: The influence of laser alloying of Ti13Nb13Zr on surface topography and properties. Advances in Materials Science 2019, 19(1), 44-56.10.2478/adms-2019-0004Search in Google Scholar

12. Janicki, D., Górka, J., Kwaśny, W., Gołombek, K., Kondracki, M., Żuk, M.: Diode laser surface alloying of armor steel with tungsten carbide. Archives of Metallurgy and Materials 2017, 62(2), 473-481.10.1515/amm-2017-0072Search in Google Scholar

13. Kik, T.; Górka, J.: Numerical Simulations of Laser and Hybrid S700MC T-Joint Welding. Materials 2019, 12, 516.10.3390/ma12030516638485330744077Search in Google Scholar

14. Quintino, L., Costa, A., Miranda, R., Yapp, D., Kumar, V., & Kong, C. J.: Welding with high power fiber lasers–A preliminary study. Materials & Design 2007, 28(4), 1231-1237.10.1016/j.matdes.2006.01.009Search in Google Scholar

15. A. Lisiecki, R. Burdzik, G. Siwiec, Ł. Konieczny, J. Warczek, P. Folęga, B. Oleksiak: Disk laser welding of car body zinc coated steel sheets. Archives of Metallurgy and Materials 2015, 60 (4), 2913–2922. DOI: 10.1515/amm-2015-046510.1515/amm-2015-0465Search in Google Scholar

16. Zhang, W. W., Cong, S., Luo, S. B., Fang, J. H.: Effects of energy density and shielding medium on performance of laser beam welding (LBW) joints on SAF2205 duplex stainless steel. JOM 2018, 70(8), 1554-1559.10.1007/s11837-018-2872-6Search in Google Scholar

17. Kuryntsev, S. V., Gilmutdinov, A. K.: Welding of stainless steel using defocused laser beam. Journal of Constructional Steel Research 2015, 114, 305-313.10.1016/j.jcsr.2015.08.004Search in Google Scholar

18. Kuryntsev S. V., Gilmutdinov A. Kh., Shiganov I. N.: Welding with a defocused laser beam, Welding International, 2017, 31:2, 151-156.10.1080/09507116.2016.1223919Search in Google Scholar

19. Metelkova J., Kinds Y., Kempen K., de Formanoir C., Witvrouw A., Van Hooreweder B.: On the influence of laser defocusing in Selective Laser Melting of 316L. Additive Manufacturing 2018, 23, 161-169.10.1016/j.addma.2018.08.006Search in Google Scholar

20. Guo N., Xing X., Zhao H., Tan C., Feng J., Deng Z.: Effect of water depth on weld quality and welding process in underwater fiber laser welding. Materials & Design 2017 115, 112-120.10.1016/j.matdes.2016.11.044Search in Google Scholar

21. Kawahito Y., Mizutani M., Katayama S.: High quality welding of stainless steel with 10 kW high power fibre laser, Science and Technology of Welding and Joining 2009, 14:4, 288-294.10.1179/136217108X372531Search in Google Scholar

22. Abt F., Heß A., Dausinger F.: Focusing of high power single mode laser beams. ICALEO 2007, 202 (2007); doi: 10.2351/1.506105310.2351/1.5061053Search in Google Scholar

23. Abioye T. E., Mustar N., Zuhailawati H., Suhaina I.: Prediction of the tensile strength of aluminium alloy 5052-H32 fibre laser weldments using regression analysis. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2019, 1-12.10.1007/s00170-019-03310-3Search in Google Scholar

24. dos Santos Paes L. E., Pereira M., Weingaertner W. L., Scotti A., Souza T.: Comparison of methods to correlate input parameters with depth of penetration in LASER welding. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2019, 1-13.Search in Google Scholar

25. Razali N. M., Wah Y. B.: Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics 2011, 2(1), 21-33.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo