Otwarty dostęp

Degradation of GFRP Marine Laminates with Nano Particle Modified Coatings


Zacytuj

M. Landowski
Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
K. Imielińska
Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials