1. bookTom 71 (2023): Zeszyt 2 (May 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Local matters: Parish, local government and community in Ireland

Data publikacji: 22 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2023) - Zeszyt 2 (May 2023)
Zakres stron: 95 - 98
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD