1. bookTom 71 (2023): Zeszyt 1 (February 2023)
    REVIEW OF DEVELOPMENTS, STRUCTURE AND MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

European Union, 2022

Data publikacji: 27 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2023) - Zeszyt 1 (February 2023) - REVIEW OF DEVELOPMENTS, STRUCTURE AND MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR 2022
Zakres stron: 103 - 116
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD