1. bookTom 70 (2022): Zeszyt 3 (August 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The complexity of the challenge: Communicating government

Data publikacji: 05 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2022) - Zeszyt 3 (August 2022)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo