1. bookTom 15 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Modeling of transport properties of binary mixtures including ionic liquids based on their experimental estimation

Data publikacji: 08 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 123 - 130
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Acree WE Jr. (1992) Thermochim. Acta 198: 71—79. Search in Google Scholar

Bahadur I, Letcher TM, Singh S, Redhi GG, Venkatesu P, Ramjugernath D (2015) J. Chem. Thermodyn. 82: 34—46.10.1016/j.jct.2014.10.003 Search in Google Scholar

Eyckens DJ, Henderson LC (2019) Front. Chem. 7: 263. Search in Google Scholar

Hallett JP, Welton T (2011) Chem. Rev. 111: 3508—3576. Search in Google Scholar

Kaur G, Kumar H, Singla M (2022) J. Mol. Liq. 351: 118556.10.1016/j.molliq.2022.118556 Search in Google Scholar

Li AJ, Pal VK, Kannan K (2021) Environ. Chem. Ecotoxicol. 3: 91—116. Search in Google Scholar

National Institute of Standards and Technology (2021) NIST Chemistry Webbook, US Department of Commerce, Washington, DC, USA. Search in Google Scholar

Nieto de Castro CA, Langa E, Morais AL, Matos Lopes ML, Lourenço MJV, Santos FJV, Santos MSCS, Canongia Lopes JN, Veiga HIM, Macatrão M, Esperança JMSS, Marques CS, Rebelo LPN, Afonso CAM (2010) Fluid Phase Equilib. 294: 157—179. Search in Google Scholar

Redlich O, Kister AT (1948) Ind. Eng. Chem. 40: 345—348. Search in Google Scholar

Steltenpohl P, Graczová E (2022) Acta Chim. Slov. 15: 18—28. Search in Google Scholar

Tariq M, Forte PAS, Costa Gomes MF, Conongia Lopes JN, Rebelo LPN (2009) J. Chem. Thermodyn. 41: 790—798.10.1016/j.jct.2009.01.012 Search in Google Scholar

Welton T (1999) Chem. Rev. 99: 2071—2084. Search in Google Scholar

Wood SE, Battino R (1990) Thermodynamics of Chemical Systems. Cambridge University Press, Cambridge, UK.10.1017/CBO9780511564369 Search in Google Scholar

Zhang QG, Cai SY, Zhang WB, Lan YL, Zhang XY (2017) J. Mol. Liq. 233: 471—478.10.1016/j.molliq.2017.03.036 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo