1. bookTom 15 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Thermodynamic characterization of acid cryolite systems

Data publikacji: 15 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 97 - 102
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Atkins P, De Paula J (2006) Atkin’s Physical chemistry. Search in Google Scholar

Basu B, Raju GB, Suri AK (2006) Int. Mater. Rev. 51: 352. Search in Google Scholar

Dutrow LB, Clark CM (2012) X Ray Powder Diffraction (XRD). Search in Google Scholar

Jendrzejczyk-Handzlik D, Fitzner K (2011) Electromotive force and measurements in several systems: 125—152.10.5772/30231 Search in Google Scholar

Konečný L, Havel M, Jelínek M, Hájek M (1997) Solidification of metals and alloys 33, 29—33. Search in Google Scholar

Labuda J, Tarapčík P, Garaj I (2012) Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Search in Google Scholar

Obdržálek J (2003) Nernstova rovnice srozumitelně. Search in Google Scholar

Plambeck JA (1967) J. Chem. Eng. Data 12: 77—82.10.1021/je60032a023 Search in Google Scholar

Thonstad J, Fellner P, Haarberg GM, Híveš J, Kvande H, Sterten Å (2001) Aluminium Electrolysis, Fundamentals of the Hall-Héroul Process. Search in Google Scholar

Benköová M (2019) Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo