1. bookTom 11 (2018): Zeszyt 1 (April 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Structural and magnetic properties of Co(II) complexes with tridentate ONO pincer-type ligands

Data publikacji: 06 Jul 2018
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2018) - Zeszyt 1 (April 2018)
Zakres stron: 26 - 30
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Boča R (2004) Coord. Chem. Rev. 248: 757-815.Search in Google Scholar

Boča R, Rajnák C, Titiš J, Valigura D (2017) Inorg. Chem. 56: 1478-1482.Search in Google Scholar

Halcrow MA (2011) Chem. Soc. Rev. 40: 4119-4142.Search in Google Scholar

Hudák J, Boča R, Dlháň Ľ, Kožíšek J, Moncoľ J (2011) Polyhedron 30: 1367-1373.10.1016/j.poly.2011.02.047Search in Google Scholar

Hudák J, Boča R, Moncoľ J, Titiš J (2013) Inorg. Chim. Acta, 394: 401-409.Search in Google Scholar

Husáriková L, Repická Z, Moncoľ J, Valigura D, Valko M, Mazúr M (2013) Appl. Magn. Reson. 44: 571-582.Search in Google Scholar

Chrenková V (2017) Diploma thesis, UCM Trnava.Search in Google Scholar

Idešicová M, Dlháň Ľ, Moncoľ J, Titiš J, Boča R (2012) Polyhedron 36: 79-84.10.1016/j.poly.2012.01.023Search in Google Scholar

Morales-Morales D, Jensen CM (2007) The Chemistry of Pincer Compounds. Elsevier, Amsterdam.Search in Google Scholar

Miklovič J, Valigura D, Boča R, Titiš J (2015) Dalton Trans. 44: 12484-12487.Search in Google Scholar

Papánková B, Boča R, Dlháň Ľ, Nemec I, Titiš J, Svoboda I, Fuess H (2010) Inorg. Chim. Acta 363: 147-156.Search in Google Scholar

Šebová M, Boča R, Dlháň Ľ, Nemec I, Papánková B, Pavlík J, Fuess H (2012) Inorg. Chim. Acta 383: 143-151.Search in Google Scholar

Titiš J, Boča R (2011) Inorg. Chem. 50: 11838-11845.Search in Google Scholar

Titiš J, Hudák J, Kožíšek J, Krutošíková A, Moncoľ J, Tarabová D, Boča R (2012) Inorg. Chim. Acta 388: 106-113.Search in Google Scholar

Uçar I, Tamer O, Sariboga B, Büyükgüngör O (2013) Solid State Sciences 15(1): 7-16.10.1016/j.solidstatesciences.2012.09.011Search in Google Scholar

Van Koten G, Klein Gebbink RJM (2011) Dalton Trans. 40: 8731-8732.Search in Google Scholar

Valigura D, Rajnák C, Moncoľ J, Titiš J, Boča R (2017) Dalton Trans. 46: 10950-10956.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo