1. bookTom 1 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2668-5124
Pierwsze wydanie
30 Sep 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pharmaco-Botanical Mapping and Evaluation of the Medicinal Flora – Potencial along the Niraj and Târnava Mică Rivers

Data publikacji: 08 Jun 2020
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2018) - Zeszyt 1 (June 2018)
Zakres stron: 37 - 52
Otrzymano: 19 Jun 2018
Przyjęty: 29 Jun 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2668-5124
Pierwsze wydanie
30 Sep 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Arany I, Czúcz B, Kalóczkai Á, Kelemen A M, Kelemen K, Óhegyi E, Papp J, Papp T, Szabó L, Vári Á, Zólyomi Á (2017) Mennyit érnek a természet ajándékai? – A Nyárád és Kis-Küküllő menti Natura 2000 területek ökoszisztéma szolgáltatás kutatásának összefoglaló tanulmánya, Milvus Csoport, MarosvásárhelySearch in Google Scholar

2. Bartha D (2012) Természetvédelmi növénytan, Mezőgazda Kiadó, BudapestSearch in Google Scholar

3. Bernáth J (szerk.) (2000) Gyógy- és aromanövények. A Vadon termő és termesztett gyógynövények c. mű 3., átdolgozott és bővített kiadása, Mezőgazda Kiadó, BudapestSearch in Google Scholar

4. Borhidi A (1995) Social behavior types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the hungarian flora. Acta Botanica Hungarica 39(1–2):97–181Search in Google Scholar

5. Csűrös Ș (1963) Scurtă caracterizare generală a vegetației din Transilvania. Acta Horti Bot Bucurest 1961–1962(2):825–853Search in Google Scholar

6. Dihoru G, Negrean G (2009) Cartea roșie a plantelor vasculare din România, Editura Academiei Române, BucureștiSearch in Google Scholar

7. Domokos E (2015) Vegetația lemnoasă și comunitățile de păsări din cursul mijlociu al văii Nirajului: Studiu biocenologic, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaSearch in Google Scholar

8. Fazakas RE (2007) A közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris L.) természetes populációinak felmérése Nyárádszereda térségében, manuscriptSearch in Google Scholar

9. Hunyadi K (2011) A gyomnövények életformarendszere. In: Hunyadi K, Béres I, Kazinczi G (szerk.) Gyomnövények, gyombiológia, gyomirtás, Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp 24–28Search in Google Scholar

10. Jenei I (2005) Néhány vadon termő vadrózsatípus értékelése Dicsőszentmárton környékén, termesztésbe vonás szempontjából, manuscriptSearch in Google Scholar

11. Kovács JA (2008) Xerothermic plant communities in the eastern part of the Transylvanian Basin (Szeklerland, Romania). Kanitzia (16):147–210Search in Google Scholar

12. Molnár A (1997) A Nyárád-mente vadon termő gyógynövényeinek összehasonlító vizsgálata, manuscriptSearch in Google Scholar

13. Muntean LS (coord.) (2007) Tratat de plante medicinal cultivate și spontane, Editura Risoprint, Cluj-NapocaSearch in Google Scholar

14. Nagy Zs (2017) Karanténgyomok és invazív növények Geges határában. Mécses 11(45):5Search in Google Scholar

15. Nagy Zs (2017a) Investigation of the medicinal flora-potencial along the Niraj and Târnava Mică rivers. In: 4th Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, Erdélyi Múzeum-Egyesület – Sapientia EMTE, Marosvásárhely, pp 34Search in Google Scholar

16. Nagy Zs (2017b) A Kis-Küküllő és Nyárád folyók közötti térség (fél)spontán flórájának botanikai felvételezése, farmakobotanikai térképezése és gyógyflóra-potenciáljának értékelése. In: Kékedy-Nagy L (szerk.) Erdélyi Természettudományi Konferencia – 2017, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp 50–51Search in Google Scholar

17. Nagy Zs (2017c) Botanical study, pharmaco-botanical mapping and evaluation of the medicinal flora potencial of the (semi)spontaneous flora of the territory between the rivers Târnava Mică and Niraj. In: Kékedy-Nagy L (szerk.) Erdélyi Természettudományi Konferencia – 2017, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp 51Search in Google Scholar

18. Nagy Zs (2017d) A Kis-Küküllő és Nyárád folyók közötti térség (fél)sontán flórájának botanikai felvételezése, farmakobotanikai térképezése és gyógyflóra-potenciáljának értékelése, manuscriptSearch in Google Scholar

19. Nagy Zs (2018) Investigation of the medicinal flora – potential along the Niraj and Târnava Mică rivers. Acta Medica Marisiensis (64)Supplement 3:22Search in Google Scholar

20. Nagy Zs (2018a) Egy Kárpát-medencei drogadatbázis szerkesztésénektanulságai és használatának lehetőségei – Farmakobotanikai térképezés a Kis-Küküllő és a Nyárád folyók mentén. In: Kiss T, Rédei D, Csupor D (szerk.) XV. Magyar Gyógynövény Konferencia. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának tudományos konferenciája, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya, Szeged, pp 23, doi: 10.14232/mgyk.2018.af10.14232/mgyk.2018.afSearch in Google Scholar

21. Oroian S, Giurgiu M (2003) Plante medicinale spontane din Valea Nirajului. Revista Medico-Chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști Iași 107(2):124–130Search in Google Scholar

22. Oroian S, Sămărghițan M, Hirițiu M, Coșarcă S, Tănase C (2016) The diversity of medicinal and aromatic plants encountred in Natura 2000 6520 habitat from Gurghiu Mountains. Journal of Plant Development (23):179–186Search in Google Scholar

23. Ph.Hg. VIII. (2010) Magyar Gyógyszerkönyv, VIII. kiadás, Pharmacopoea Hungarica, Editio VIII., IV.B. köt. – Tom. IV.B, Országos Gyógyszerészeti Intézet, BudapestSearch in Google Scholar

24. Ph.Eur. IX. (2017) European Pharmacopoeia, 9th Edition, EDQM – Council of Europe, StrasbourgSearch in Google Scholar

25. Ph.Ro. X. (1993) Farmacopoeea Română, ediția a X-a, Editura Medicală, BucureștiSearch in Google Scholar

26. Raunkiaer CC (1907) Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien, Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, København and KristianiaSearch in Google Scholar

27. Raunkiaer CC (1934) The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being collected papers of C. Raunkiaer, Oxford University Press, OxfordSearch in Google Scholar

28. Simon T (2000) A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények, 4. átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., BudapestSearch in Google Scholar

29. Ujvárosi M (1952) Szántóföldjeink gyomnövényfajai és életforma-analízisük. Növénytermelés 1(1):27–50Search in Google Scholar

30. Veress E (2002) A vadon termő feketebodza típusok (Sambucus nigra L.) értékelése Nyárádszereda környékén, manuscriptSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo