Zacytuj

Cilj je ovog rada bio utvrditi koliko rad s računalom utječe na promjene vidnih funkcija ljekarnika te na pojavu smetnji na vratnom dijelu kralježnice. U presječnom istraživanju ispitane su vidne funkcije i subjektivne smetnje pri radu 50 ljekarnika (srednja dob 41,8±11 godina), te 56 službenika (srednja dob 36,2±8,6 godina), koji 40 sati tjedno rade na računalu. Pri tome, ljekarnici pretežno stoje, a službenici sjede.

Od subjektivnih smetnji pri radu, suzenje očiju i bolovi u vratnoj kralježnici bili su značajno češći u skupini ljekarnika (P<0,01). Rezultati ispitivanja vidnih funkcija nisu se razlikovali između ispitivanih skupina. Poremećaj vida (miopija ili hipermetropija) utvrđen je kod 22 (44 %) ljekarnika i 23 (41 %) službenika (P>0,05).

Rezultati potkrepljuju odredbu Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (1) prema kojoj poslodavac mora planirati aktivnosti radnika na osobnom računalu tako da se rad periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima. To se upravo događa pri obavljanju posla ljekarnika. Njegov rad s računalom se neprekidno izmjenjuje s obraćanjem klijentu, odnosno s izdavanjem lijeka. Za rješavanje poteškoća s kralježnicom treba tijekom svakog sata rada osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta te organizirati vježbe rasterećenja radi smanjenja statodinamičnoga napora.

ISSN:
0004-1254
Języki:
Angielski, Slovenian
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Basic Medical Science, other