1. bookTom 30 (2015): Zeszyt 1 (January 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1178-8690
Pierwsze wydanie
30 Jun 2022
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo