1. bookTom 27 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Otwarty dostęp

Private Autonomy and Family Public Policy in Italy

Data publikacji: 18 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2022) - Zeszyt 3 (September 2022)
Zakres stron: 227 - 240
Otrzymano: 12 Jan 2022
Przyjęty: 10 Apr 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Barba V., L’ordine pubblico «internazionale», ‘Rassegna di diritto civile’ 2018, vol. 39, no. 2. Search in Google Scholar

Basini G.F., I c.d. «patti prematrimoniali». Note de iure condendo, ‘Famiglia e Diritto’ 2019, vol. 26, no. 12. Search in Google Scholar

Ferri G.B., Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milan 1970. Search in Google Scholar

Oberto G., I contratti della crisi coniugale. Ammissibilità e fattispecie. Contenuti e disciplina, Milan 1999. Search in Google Scholar

Oberto G., I patti prematrimoniali nel quadro del diritto europeo, ‘Corriere giuridico’ 2020, vol. 37, no. 6. Search in Google Scholar

Perlingieri G., In tema di ordine pubblico, ‘Rassegna di diritto civile’ 2021, vol. 42, no. 4. Search in Google Scholar

Perlingieri G., Zarra G., Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Naples 2018. Search in Google Scholar

Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Naples 1991. Search in Google Scholar

Sesta M., Ultima lezione di diritto di famiglia, ‘Jus Civile’ 2020, vol. 8, no. 3. Search in Google Scholar

Zoppini A., L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, ‘Rivista di diritto civile’ 2002, vol. 48, no. 2. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo