1. bookTom 25 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Otwarty dostęp

Book Review: G. Terzis, D. Kloza, E. Kużelewska, D. Trottier (eds.) Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy Intersentia, Cambridge 2020, pp. 388.

Data publikacji: 19 Aug 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 135 - 136
Otrzymano: 19 Oct 2020
Przyjęty: 20 Oct 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo