1. bookTom 7 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

“There are Still Courts in Wrocław!” A Meeting with Professor Andrzej Rzepliński at the University of Wrocław Faculty of Law, Administration and Economics (Professor Dudek Salon, 26 May 2017)

Data publikacji: 17 Oct 2018
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2017) - Zeszyt 2 (December 2017)
Zakres stron: 86 - 92
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD