Otwarty dostęp

The Authentication of Information in Egovernment in Administrative Law in Poland


Zacytuj

eISSN:
2084-1264
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Public Law, other