1. bookTom 4 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference report: 1st International Conference of the Central European Network of Legal Scholars (CENELS) on “25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe. Between Continuity and Discontinuity”, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 16–17 April 2015

Data publikacji: 06 Jan 2016
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2014) - Zeszyt 2 (December 2014)
Zakres stron: 103 - 108
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD