1. bookTom 4 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contemporary Strategic Innovations in the Indian Medical Industry – a Descriptive Approach to Problem

Data publikacji: 06 Jan 2016
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2014) - Zeszyt 2 (December 2014)
Zakres stron: 26 - 40
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD