1. bookTom 17 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evaluation of Quality Public Transport Criteria in Terms of Passenger Satisfaction

Data publikacji: 22 Feb 2016
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 18 - 27
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Carlsson, C. and Fuller, R. (1996) Fuzzy multiple criteria decision making: Recent developments. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 78, 139–153.10.1016/0165-0114(95)00165-4Search in Google Scholar

2. Fotr, J. and Píšek, M. (1986) Exaktní metody ekonomického rozhodování. Praha: Academia.Search in Google Scholar

3. Meloun, M. and Militký, J. (2002) Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia.Search in Google Scholar

4. Ministry of Transport CR. (2014) The Transport Policy of Czech Republic for 2014–2020 with perspective to 2050.Search in Google Scholar

5. Moreno, P.S. and Fidélis, T. and Ramos, T.B. (2014) Measuring and comparing local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements in practice. Cities, 39, 1-9.10.1016/j.cities.2014.02.003Search in Google Scholar

6. Nenadál, J. and Petříková, R. and Hutyra, M. and Balcarová, P. (2004) Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti.Search in Google Scholar

7. Olivkova, I. (2009) Urban mass transportation quality evaluation and the concept of quality standards. Inaugural dissertation, Ostrava:VŠB-Technical University of Ostrava.Search in Google Scholar

8. Olivkova, I. (2009) Urban Mass Transportation Quality evaluation From Passenger’s Points Of View. Sbornik vedeckych praci FS, VSB-TU Ostrava, 211-216.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo