Otwarty dostęp

The Use of the Health Disparities Calculator in Analysis of the Lung Cancer Burden in Urban and Rural Populations in the Świętokrzyskie Province (Poland): 1999–2010


Zacytuj

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Philosophy, other