1. bookTom 42 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2297-8348
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo