1. bookTom 22 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-0707
Pierwsze wydanie
19 Jul 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

THE BLACK STONE: Memory of a female serial killer in Bremen

Data publikacji: 04 Mar 2017
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2016) - Zeszyt 2 (December 2016)
Zakres stron: 41 - 43
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo