1. bookTom 34 (2016): Zeszyt 1 (December 2016)
    ECONOMIC CRIME
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Professional Negligence, Mismanagement and Malpractice. Polish Companies in the Light of Supreme Audit Office Materials in the Years 1976-1980

Data publikacji: 07 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 34 (2016) - Zeszyt 1 (December 2016) - ECONOMIC CRIME
Zakres stron: 149 - 166
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Archiwum Akt Nowych (Archive of New Files, AAN) – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers’ Party, PZPR), sign. 3852, 4008, 4014 Search in Google Scholar

Archiwum Najwyższej Izby Kontroli (Archive of Supreme Audit Office, ANIK) – Gabinet Prezesa (Chairman’s Office, GP), sign. 148/1, 148/2, 148/14, 294/1, 294/3, 294/4, 294/5, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 1569/12, 1586/6, 1627/3, 1627/4, 1627/7, 2941 Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/1, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1976, February 1977, f. 22. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/7, Responsibility in the light of NIK audits, September 7, 1978, ff. 248-249. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/14, Information on problems resulting from the report of Prosecutor General and NIK cooperation with law enforcement agencies in 1979, March 1980, f. 25; ibidem, sign. 294/1, Information of the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1976, February 1977, f. 12. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], ff. 133-134. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1569/10, Information on the results of personal management audit, June 1978, f. 417. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1569/12, Information of NIK council on the results of the audit on expanding and efficiency of operation of liquid fuels and oil distribution network in the country, October 4, 1978, f. 56. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/4, Information on the results of the audit of accuracy of statistical reports, June 1978, f. 16. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/3, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1977, February 1978, f. 27. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 16. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/3, A note to the President of the Council of Ministers regarding some conclusions from the audit, October 8, 1977, f. 367. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/14, Information on problems resulting from the report of Prosecutor General and cooperation between NIK and law enforcement agencies in 1979, March 1980, f. 27. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 147. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 149. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1569/6, Information for NIK council on some important housing problems in the light of analyses and audits performed by NIK, May 1977, f. 228. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/3, A note to the President of the Council of Ministers regarding some conclusions from the audit, October 8, 1977, f. 75. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/3, Information on the condition of collective property protection against abuses, wastefulness and mismanagement, January 1977, ff. 331-332. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/3, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1977, February 1978, f. 31; ibidem, sign. 294/4, Report on complaints handled in 1978 r., February 1979, f. 26. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/5, Report on complaints and requests handled in the year 1979, [1980], f. 47. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/1, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1976, February 1977, f. 13, 16; ibidem, sign. 294/4, sign. 294/4, Report on complaints handled in 1978, February 1979, f. 17. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/5, Report on complaints and requests handled in the year 1979, [1980], f. 48-49. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/1, Decision no. 1/90 of the president of NIK, October 21, 1980, f. 14-14v; ibidem, sign. 148/2, Decision no. 11 of the president of NIK, June 30, 1981, f. 8. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 134. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 294/3, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1977, February 1978, f. 3, 16. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/14, Information on problems resulting from the report of Prosecutor General and cooperation between NIK and law enforcement agencies in 1979, March 1980, f. 28. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4008, A note to the president of NIK on the audit in the Radio and Television Committee [1980], f. 9; ANIK – GP, sign. 294/4, Report on complaints handled in 1978, February 1979, ff. 4-5; ibidem, sign. 294/3, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1977, February 1978, ff. 16-17, 23. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1627/3, A note to the President of the Council of Ministers regarding some conclusions from the audit, October 8, 1977, ff. 60-61. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 2941, Information on the mode of examining and handling complaints and requests sent to NIK in 1976, February 1977, f. 12. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/14, Information on problems resulting from the report of Prosecutor General and cooperation between NIK and law enforcement agencies in 1979, March 1980, f. 27. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1569/8, Minutes of the sitting of NIK council on March 14, 1979, f. 436; ibidem, Information on the results of the audit of the efficiency of foreign trade, February 1979, ff. 465-468. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 1569/8, Information on the results of the audit of the efficiency of foreign trade, February 1979, ff. 467-468. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 3852, A report from NIK operation in the year 1977 [1978], ff. 44-45; ANIK – GP, sign. 1569/12, Information the conclusions from the audit on foreign business trips [1977], ff. 564, 568. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign. 148/14, Information on problems resulting from the report of Prosecutor General and cooperation between NIK and law enforcement agencies in 1979, March 1980, f. 27. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 18. Search in Google Scholar

ANIK – GP, sign., 1586/6, A bulletin from NIK president, January 6, 1977, f. 5. Search in Google Scholar

AAN – PZPR, sign. 4014, Report on NIK operation in the year 1980 [1981], f. 9. Search in Google Scholar

Gajdziński P. (2014), Gierek. Człowiek z węgla [Gierek. A man of coal], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Górniok O. (1986), Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania [Financial crime: selected symptoms and conditions], Uniwersytet Śląski, Katowice. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2010), Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych [A house is your right... A study of social practices in the Polish People’s Republic], Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warsaw. Search in Google Scholar

Jarosz M. (2004), Władza, przywileje, korupcja [Power, privilege, corruption], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Karklins R. (2009), Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych [The system is to blame. Corruption in post-communist countries], Wydawnictwo Sic!, Warsaw. Search in Google Scholar

Komisja Tadeusza Grabskiego 1981 [Tadeusz Grabski Commission 1981] (2013), Jabłonowski M., Janowski W. (ed.), Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw, Warsaw. Search in Google Scholar

Konaszyc A. (1978), Kontrola parlamentarna w PRL, Zakład Narodowy im. Ossolińskich [Parliamentary control in the Polish People’s Republic], Wrocław-Warszaw-Kraków. Search in Google Scholar

Korupcja polskiej „nomenklatury”. Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL [Corruption of the Polish “nomenklatura”. From the secret files of Supreme Audit Office] (1983), “Zeszyty Historyczne” (Paris), no. 64, p. 148-206. Search in Google Scholar

Kutyłowski A., Rzepliński A. (1981), Opinie na temat łapownictwa jako przestępstwa i zjawiska społecznego [Opinions on bribes as a crime and a social problem], [in:] “Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne” [Public opinion and mass media and negative social phenomena], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, p. 142-156. Search in Google Scholar

Lesiakowski K. (1998), Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna [Mieczysław Moczar, “Mietek”. A political biography], Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa. Search in Google Scholar

Mac J. S. (1981), Duże pranie [Big laundry], “Prawo i Życie”, no. 28, p. 5. Search in Google Scholar

Madej K. (2003), Siermiężna i dolarowa – korupcja w PRL w latach 1956-1980 [Poverty and dollars – corruption in socialist Poland in the years 1956-1980], [in:] Stola D., Zaremba M. (ed.), “PRL. Trwanie i zmiana” [Socialist Poland. Stagnation and change], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego, Warsaw, p. 249-280. Search in Google Scholar

Rolicki J. (1990), Edward Gierek. Replika (wywiad rzeka) [Edward Gierek. A replica (an interview)], Polska Oficyna Wydawnicza “BGW”, Warsaw. Search in Google Scholar

Rurarz Z. (1990), Byłem doradcą Gierka [I used to be Gierek’s advisor], Andy Grafik, Warszawa. Search in Google Scholar

Seidler B. (1988), Ludzie i paragrafy [People and law], Wydawnictwo Literackie, Kraków. Search in Google Scholar

Sierpowska I. (2003), Funkcje kontroli państwowej. Studium prawno-porównawcze [Function of state controls. A legal and comparative study], Kolonia Limited, Wrocław. Search in Google Scholar

Smith H., Smolar A., Wosleński M. (1983), Władza i przywileje [Power and privileges], Oficyna WE, Warsaw Search in Google Scholar

Sylwestrzak A. (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe [Supreme Audit Office. Systemic and legal study], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD