1. bookTom 6 (2017): Zeszyt 4 (October 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review “Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after Twenty-Five Years”

Data publikacji: 01 Nov 2017
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2017) - Zeszyt 4 (October 2017)
Zakres stron: 79 - 81
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD