1. bookTom 5 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo