1. bookTom 12 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Applicable Law for Contracts in the Sporting Context

Data publikacji: 11 May 2017
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2017) - Zeszyt 1 (June 2017)
Zakres stron: 197 - 221
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD