1. bookTom 1 (2016): Zeszyt 1 (July 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3008
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Review

Data publikacji: 23 Nov 2016
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2016) - Zeszyt 1 (July 2016)
Zakres stron: 113 - 119
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3008
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD