1. bookTom 3 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-7563
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

E-Diplomacy on Twitter. International Comparison of Strategies and Effectivity

Data publikacji: 17 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2017) - Zeszyt 2 (December 2017)
Zakres stron: 34 - 41
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-7563
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

The primary aim of this article is to analyze the Twitter communication strategy and its efficiency. The authors took into consideration four Ministers of foreign affairs from Great Britain, Poland, Ukraine, and Russia (their private accounts have also been examined). However, considering that Ministers of Poland and Russia did not have their own Twitter accounts (Witold Waszczykowski and Siergiej Lawrow), authors decided to analyze private accounts of Great Britain’s and Ukrainian’s Ministers (Boris Johnson and Pavlo Klimkin). All examined profiles are accredited. Because of the popularity of Twitter and the appearance of the new type of diplomacy, which involves social networking sites, the authors attempted to make a qualitative and quantitative analysis of given accounts. The results present the effectivity index and also show that spontaneously published messages on social media have a significant impact on how state institutions convey content. What is more, the qualitative and quantitative analysis and the effectivity index allows to present the tools needed for e-diplomacy on Twitter.

Keywords

ARENDARSKA J., Elektroniczna dyplomacja - nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji [online: June27,2017], http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Arendarska-J-elektorniczna-dyplomacja.pdf; Search in Google Scholar

BUD (2013) Hashtag Politics: The Polyphonic Revolution of #Twitter, vol.1., Pepperdine Journal of Communication Research http://digitalcommons.pepperdine.edu/pjcr/vol1/iss1/4;Search in Google Scholar

Council of the European Union, Conclusions on electronic diplomacy [online: June 25, 2017], https://data.consil-ium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/pl/pdf;Search in Google Scholar

Dyplomacja elektroniczna (2015), Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie dyplomacji elektronicznej, [online: June 25, 2017] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/pl/pdf;Search in Google Scholar

GACKOWSKI T. (2014) Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów społecznościowych, [in:] Gackowski T. (ed.) Media początku XXI wieku. Metodologie badań medioznawczych, vol.26., Warszawa, Uniwersytet Warszawski;Search in Google Scholar

KUŹNIAR E., FILIMONIUK N. (2017), E-dyplomacja - jak komunikują Ministerstwa spraw zagranicznych na Twitterze? Case study na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Rosji, „TH!NK” Nr 2 (28) 2017, s. 1-9.Search in Google Scholar

LEONOWICZ-BUKAŁA I., MARTENS A. (2016), Twitter jako dziennikarska gra online - popularność kontr efektywność, czyli propozycja indeksu skuteczności graczy, [in:] Gackowski T., Brylska K. (ed.) Media początku XXI wieku, vol.30.,Warszawa, Uniwersytet Warszawski;Search in Google Scholar

STATISTA (2017), Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 3rd quarter 2017 (in millions) [online: June 20, 2017] https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/;Search in Google Scholar

TWIPLOMACY (2016), The 50 Best Connected World Leaders ranking [online: June 20, 2017], http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2017/;Search in Google Scholar

https://twitter.com/foreignoffice?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/BorisJohnson?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/MSZ_RP?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/MFA_Ukraine?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/PavloKlimkinSearch in Google Scholar

https://twitter.com/mfa_russiaSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo