1. bookTom 18 (2018): Zeszyt 2 (October 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2286-2455
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Raspberry Pi Based Weather Station

Data publikacji: 02 Nov 2018
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2018) - Zeszyt 2 (October 2018)
Zakres stron: 63 - 66
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2286-2455
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] E. Matthes, Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, No Starch Press, 2015.Search in Google Scholar

[2] K. Kearney, Creative Projects with Raspberry Pi, Hatchette Co., 2017.Search in Google Scholar

[3] Al Swigart, Automate the Boring Stuff With Python: Practical Programming for Total Beginners, No Strach press, 2017.Search in Google Scholar

[4] B. Lubanovic, Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages, O’Reilly Media Inc., 2015.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo