Otwarty dostęp

The use of quality indicators to improve the performance in the processes of pre-examination and post-examination by applying Six Sigma scale


Zacytuj

eISSN:
2284-5623
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Molecular Biology, Biochemistry, Human Biology, Microbiology and Virology