Otwarty dostęp

Severe infections in kidney transplanted children


Zacytuj

eISSN:
2284-5623
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Biologia molekularna, Biochemia, Biologia człowieka, Mikrobiologia i wirusologia