1. bookTom 4 (2017): Zeszyt 7 (May 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Demystifying Benjamin Franklin’s Other 8-Square

Data publikacji: 09 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2017) - Zeszyt 7 (May 2017)
Zakres stron: 21 - 27
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Ahmed, M. “How many squares are there, Mr. Franklin?: Constructing and Enumerating Franklin Squares”, Amer. Math. Monthly, 111, 394-410, 2004. 10.1080/00029890.2004.11920091Search in Google Scholar

[2] Ahmed, M. “Unraveling the secret of Benjamin Franklin: Constructing Franklin squares of higher order”, arXiv:1509.07756 [math.HO].Search in Google Scholar

[3] Andrews, W. S. Magic Squares and Cubes, 2nd. ed., Dover, New York, 1960.Search in Google Scholar

[4] Pasles, P. C. “The lost squares of Dr. Franklin: Ben Franklin’s missing squares and the secret of the magic circle”, Amer. Math. Monthly, 108, 489-511, 2001.10.1080/00029890.2001.11919777Search in Google Scholar

[5] Pasles, P. C. “Franklin’s other 8-square”, J.Recreational Math., 31, 161-166, 2003.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo