1. bookTom 3 (2016): Zeszyt 5 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Star Tangrams

Data publikacji: 14 Apr 2016
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2016) - Zeszyt 5 (March 2016)
Zakres stron: 47 - 60
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] R. C. Read. “The Snug Tangram and Some Other Contributions to the Corpus of Mathematical Trivia”, Bulletin of the ICA, 40, 2004.Search in Google Scholar

[2] J. Slocum, J. Botermans, D. Gebhardt, M. Ma, X. Ma, H. Raizer, D. Sonneveld, and C. Splunteren. The Tangram Book, New York: Sterling, 2004.Search in Google Scholar

[3] F. T. Wang and C. C. Hsiung. “A Theorem on the Tangram”, American Mathematical Monthly, 49, 1942.10.1080/00029890.1942.11991289Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo