1. bookTom 55 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

ERRATUM for the paper Erfani A. Liver Fibrosis: Causes and Methods of Assessment, A Review. Rom J Intern Med. 2015; 53(4):304-14

Data publikacji: 06 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 55 (2017) - Zeszyt 2 (June 2017)
Zakres stron: 121 - 121
Otrzymano: 17 Nov 2016
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo