1. bookTom 15 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study

Data publikacji: 18 Apr 2015
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2015) - Zeszyt 1 (March 2015)
Zakres stron: 3 - 14
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

BOERI, T., SCARPETTA, S. (1996). Regional Mismatch and the Transition to a Market Economy. Labour Economics 3, pp. 233-254.10.1016/S0927-5371(96)00017-6Search in Google Scholar

BORJAS, G. J. (2010). Labor Economics. Boston: McGraw Hill.Search in Google Scholar

CROZET, M. (2004). Do migrants follow market potentials? An estimation of a new economic geography model. Journal of Economic Geography. 4, pp. 439-458. Database of the Czech Statistical Office. Available from Internet: www.czso.cz.Search in Google Scholar

DENNETT, A., STILLWELL, J. (2008). Internal migration in Great Britain - a district level analysis using 2001 Census data. WP 01/08, University of Leads.Search in Google Scholar

DOHMEN, T. (2000). Housing, mobility and unemployment. Discussion Paper No. 210.10.2139/ssrn.252016Search in Google Scholar

DRBOHLAV, D. (1990). Migracní motivace, regionální a sídelní preference obyvatelstva. Sociologický casopis. 26(5), pp. 358-374.Search in Google Scholar

DROBNE, R., RAJAR, T., LISEC, A. (2013). Dynamics of Migration and Commuting to the Urban Centres of Slovenia, 2000-2011. Geodetski vestnik. 57/2, pp. 333-353.10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.333-353Search in Google Scholar

FIDRMUC, J. (2004). Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies. Journal of Comparative Economics 32, pp. 230-247.10.1016/j.jce.2004.02.011Search in Google Scholar

FIDRMUC, J., HUBER, P. (2007). The willingness to migrate in the CEECs. Evidence from the Czech Republic. WIFO Working Papers 286.GREENWOOD, M. J. (1974). Research on Internal Migration in the United States: A Survey. Journal of Economic Literature. 13(2), pp. 397-433.Search in Google Scholar

JANDOVÁ, M., PALETA, T. (2011). Vnitrní migrace, In: Slaný, A. et al. (eds.), Konkurenceschopnost, rustová výkonnost a stabilita ceské ekonomiky (pp. 41-56). Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

LEWER, J. J., BERG, H. van den (2007). A Gravity Model of Immigration. Economic Letters, 99, pp. 164-167.10.1016/j.econlet.2007.06.019Search in Google Scholar

LUX, M. et al. (2006). Analýza opatrení bytové politiky smerujících k podpore flexibility práce v CR. 1. díl, teoretický úvod. Praha: Sociologický ústav AV CR.Search in Google Scholar

MASSEY, D. S. et al. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review. 19(3), pp. 431-466.10.2307/2938462Search in Google Scholar

OSWALD, A. (1996). A Conjecture on the Explanation for High Unemployment in the Industrialized Nations: Part I. Warwick Economic Research Paper No. 475.Search in Google Scholar

PALETA, T., JANDOVÁ, M. (2013). Incentives to move: a model of inter-regional migration in the Czech Republic, In Machová, Z., Uhrová, N. Economic Policy in the European Union Member Countries (pp. 270-282). Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, 2013.Search in Google Scholar

PEKER, K. (2004). The causes and results of internal migration from rural areas: case of Eastern Anatolia. Agricultural Economics. 50(10), pp. 471-476.10.17221/5235-AGRICECONSearch in Google Scholar

PRICE, D. O. (1949). Distance and Direction as Vectors of Internal Migration. Social Forces. 1, pp. 48-53.Search in Google Scholar

PRICE, D. O. (1951). Some Socio-Economic Factors in Internal Migration. Social Forces. 4, pp. 409-415.10.2307/2572719Search in Google Scholar

SRB, V. (1999). Vnitrní stehování 1991-1997 podle duvodu migrace. Urbanismus a územní rozvoj. 3, pp. 8-14.Search in Google Scholar

VAJDOVÁ, Z. (2002, February 6). Kdo, kam a proc se v minulosti stehoval? Postoje k bydlení v CR 2001. Retrieved September 11, 2010, from http://seb.soc.cas.cz/postoje2001/prezentace/seb_vajdova_drahy.pdf Search in Google Scholar

VAVREJNOVÁ, M. (2004). Mobilita pracovní síly pred a po vstupu CR do EU. Acta Oeconomica Pragensia. 12(3), pp. 195-218. 10.18267/j.aop.267Search in Google Scholar

World Bank. (2007, January 8). Overview of Migration Trends in Europe and Central Asia, 1990-2004. Retrieved August 29, 2010, from http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1167856389505/Migration_Chapter3.pdf.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo