1. bookTom 9 (2017): Zeszyt 2 (August 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

The Increasing Social Relevance of the Catholic Liturgical and Theological Reform Regarding Judaism (Nostra aetate 4): an Orthodox Point of View

Data publikacji: 22 Aug 2017
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2017) - Zeszyt 2 (August 2017)
Zakres stron: 258 - 269
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD