1. bookTom 36 (2016): Zeszyt 331 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

X Baltic-Nordic Agrometrics Conference: Mathematics and Statistics for the Sustainable Development

Data publikacji: 19 Nov 2016
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2016) - Zeszyt 331 (December 2016)
Zakres stron: 2 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo