1. bookTom 54 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Results of the commercialisation of scientific research in the light of experience gained at the Nicolaus Copernicus University Centre for Technology Transfer

Data publikacji: 20 May 2016
Tom & Zeszyt: Tom 54 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 37 - 40
Otrzymano: 05 Jul 2015
Przyjęty: 15 Sep 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572).Search in Google Scholar

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572).Search in Google Scholar

3. Jaworska M., Musiałkiewicz R., Tomaszewski P.:Spójność Przedsiębiorczości i Nauki. [Cohesion of Entrepreneurship and Science] Toruń, 2011. 55-63 ISBN: 978-83-928698-7-0.Search in Google Scholar

4. Jaworska M., Musiałkiewicz R., Tomaszewski P.:Spójność Przedsiębiorczości i Nauki. [Cohesion of Entrepreneurship and Science] Toruń, 2011. 7-9 ISBN: 978-83-928698-7-0.Search in Google Scholar

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawa o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572 art.1 pkt 35-36).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo