1. bookTom 51 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sudden Hearing Loss Treated With Hyperbaric Oxygen (HBO) – Case Study

Data publikacji: 18 Nov 2015
Tom & Zeszyt: Tom 51 (2015) - Zeszyt 2 (June 2015)
Zakres stron: 7 - 9
Przyjęty: 12 May 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. www.hiperbaria.pl Mazowia Hypebaric Therapy Centre;Search in Google Scholar

2. J.Piechocki, T.Janus, A. Nielepiec-Jałosińska, J.Sokołowski Introduction to hyperbaric oxygen therapy;Search in Google Scholar

3. Satar B, Hidir Y, Ytiser S. Effectiveness of Hyperbaric oxygen therapy in idiopatic sudden hearing loss. J Laryngol Otol. 2006; 120: 665-9;10.1017/S0022215106001769Search in Google Scholar

4. W. Narożny, Z. Sićko, T. Przewoźny, C. Stankiewicz, J. Kot, J. Kuczkowski Usefulness of high doses of glucocorticoids and hyperbaric oxygen therapy in sudden sensorineural hearing loss treatment. Otology & Neurotology 2004; 25(6): 916-923;10.1097/00129492-200411000-00010Search in Google Scholar

5. M. Jadczak, P. Rapiejko, I. Kantor, K. Szczygielski, J. Usowski, J. Piechocki, D. Jurkiewicz The assessment of the performance of treatment of sudden idiopathic hearing loss with the use of hyperbaric oxygen therapy Otolaryngologia Polska 2007 | 61 | 5 | 887-891;10.1016/S0030-6657(07)70549-8Search in Google Scholar

6. Schreiber EB, Agrup Ch, Haskard DO, LuxonLM, Sudden sensorineural hearing loss The Lancet Volume 375, Issue 9721, 3-9 April 2010, Pages 1203-1211;10.1016/S0140-6736(09)62071-7Search in Google Scholar

7. Fujimura T, Suzuki H, Shiomori T, Udaka T,Mori T Hyperbaric oxygen therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Eur. name Arch.Otorhinolaryngology (2007) 264-:861-866;10.1007/s00405-007-0272-617340130Search in Google Scholar

8. Annex no. 4 to information materials - SOK. In: Annex to ordinance No. 84/2005 of the President of National Health Fund. Detailed information materials on the procedure concerned with conclusion of agreements on the provision of health care services.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD