1. bookTom 50 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Breathing Air Purification for Hyperbaric Purposes, Part II

Data publikacji: 20 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 50 (2015) - Zeszyt 1 (March 2015)
Zakres stron: 20 - 29
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Olszański R, Siermontowski P, Super M: Scuba diver poisoning with polluted compressed air, Gdynia 1997Search in Google Scholar

2. Olejnik A: Decompression chamber ventilation during hyperbaric air exposures, Gdynia 2007Search in Google Scholar

3. Kłos R: Diving apparatuses with breathing mix regeneration, Poznań 2002Search in Google Scholar

4. Ościk J: Adsorption: Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1973Search in Google Scholar

5. Jankowska H, Świątkowski A, Choma J: Active carbon, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw 1985Search in Google Scholar

6. Kłos R: Soda lime in military applications, Gdynia 2009Search in Google Scholar

7. Gerber T: Statistical process control-quality improvement with the use of Statistica-Stat Soft package, Cracow 2000Search in Google Scholar

8. Kłos R: Data obtaining and designing experiments in diving technique, PHR No.4 (13), Gdynia 2005Search in Google Scholar

9. Kłos R: PHR Model OutcomesSearch in Google Scholar

10. Pietraszek J. Experiment Planning-Possibility or Necessity-Stat Soft, Cracow 2004Search in Google Scholar

11. Szczęśniak B, Zasadzień M, Wapienik Ł. The use of PARETO analysis and ISHIKAWA diagram in analysis of causes of rejections in the process of production of electric motors, Scientific Papers of the Silesian University of Technology 2012Search in Google Scholar

12. Pyzdek T. Six Sigma Handbook, The McGraw Hill Companies 2003Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo