1. bookTom 13 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)
    Zeszyt title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Zeszyt Editor: Pirjo Markkola
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Limits of Power. Clerical Appointment as Part of Domestic Policy in Sweden after the Reformation, 1560–1611

Data publikacji: 15 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2015) - Zeszyt 2 (October 2015) - Zeszyt title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Zeszyt Editor: Pirjo Markkola
Zakres stron: 35 - 55
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Appelberg KA (1896) Bidrag till belysning af sättet för prästtjänsternas besättande i Finland från reformationen till af 17:de seklet. Doctoral Thesis, University of Helsinki.Search in Google Scholar

Asche M & Schindling A (eds) (2003) Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Nordische Königreiche und Konfession 1500 bis 1660. Münster: Aschendorff Verlag.Search in Google Scholar

Buchholz W (2003) Schweden mit Finnland. In Asche M and Schindling A (eds) Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Nordische Königreiche und Konfession 1500 bis 1660. Münster: Aschendorff Verlag, pp. 107-243.Search in Google Scholar

Brilkman K (2013) Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. PhD Thesis, University of Lund.Search in Google Scholar

Cederlof J (1934) Det Finländska prästerskapets ekonomiska ställning intill sjuttonde seklet. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland.Search in Google Scholar

Czaika O (2007) Die Konfessionalisierung im Schwedischen Reich. In Ketola M and Laine T (eds) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 97, pp. 73-98.Search in Google Scholar

Ericson L (2004) Johan III. En biografi. Lund: Historiska media.Search in Google Scholar

Hakanen M & Koskinen U (forthcoming) Counselors Limits of Agency in Sweden in the Age of Greatness (working title). In Hakanen M and Karonen P (eds) Personal agency in the Swedish Age of Greatness 1560-1720 (working title).Search in Google Scholar

Hallenberg M (2012) Församlingspräst i det Svenska riket under 1500-talet. Traditionell auktoritet under omförhandling. In Letzter EM (eds) Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala University, pp. 113-134.Search in Google Scholar

Hansen LI, Heiseldal Bergesen R & Hage I (eds) (2014) The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Stamsund: Orkana forlag.Search in Google Scholar

Harrington JF & Walser Smith H (1997) Confessionalization, Community, and State Building in Germany, 1555-1870. The Journal of Modern History 69(1): 77-101.10.1086/245441Search in Google Scholar

Hedberg L (1995) Företagfursten och framväxten av den starka staten. Hertig Karls rerusrsexploatering i Närke 1581-1602. Doctoral Thesis, University of Örebro, Sweden.Search in Google Scholar

Hedberg L (2009) Karl IX. Företagarfursten & envåldshärskaren. Stockholm: Prisma.Search in Google Scholar

Heldtander T (1955) Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden. Tiden före kyrkolagen 1686. Uppsala.Search in Google Scholar

Hernroth U (1989) Studier rörande Prästtillsättningen i Sverige och Danmark efter reformationen. Göteborg: Tre böcker.Search in Google Scholar

Hiljanen M (forthcoming) Servants of the Crown or Trustees of the People? Personal Agency among the Local Clergy in the 16th century Finland (working title). In Hakanen M and Karonen P (eds) Personal agency in the Swedish Age of Greatness 1560-1720 (working title).Search in Google Scholar

Holmquist H (1933), Tillsättningar av gäll i Sverige under reformationsårhundradet. Historisk tidskrift 1933: 90-128.Search in Google Scholar

Karonen P (2014) Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521-1809. Helsinki: SKS.Search in Google Scholar

Laasonen P (1983) Papinvirkojen täyttö Suomessa myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.Search in Google Scholar

Lappalainen M (2009) Susimessu. 1590-luvun sisällissota Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki: Siltala.Search in Google Scholar

Lavery J (2012) A Frontier of Reformation. Finland in the Reformation Era. In Czaika O and Holze H (eds) Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit. Stockholm: Kunliga biblioteket, pp. 60-75.Search in Google Scholar

Lehtinen E (1961) Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600-n. 1680). Doctoral thesis, University of Helsinki.Search in Google Scholar

Lindström P (2000) Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur 1650-1800. Historisk tidskrift 2000(2): 207-225.Search in Google Scholar

Lindsröm P (2003) Prästval och politisk kultur 1650-1800. Doctoral Thesis, University of Umeå.Search in Google Scholar

Lipset SM & Rokkan S (1967) Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In Lipset SM and Rokkan S (eds) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: The Free Press, pp. 1-64.Search in Google Scholar

Malmstedt G (2002) Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstiden Sverige. Lund: Nordic Academic Press.Search in Google Scholar

Markkola P & Naumann IK (2014) Lutheranism and the Nordic Welfare Sates in Comparison. Journal of Church and State 56(1): 1-12.Search in Google Scholar

Matinolli E (1955) Turun hiippakunnan papinvaalit ja papinvirkojen täyttäminen aikakautena 1721-1808. Sosiaalihistoriallinen tutkimus. Doctoral Thesis, University of Turku.Search in Google Scholar

McCallum J (2010) Reforming the Scottish Parish: The Reformation in Fife, 1560-1640. Farnham: Ashgate.Search in Google Scholar

Montgomery I (1972) Värjostånd och lärostånd. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prästerskap i Sverige 1593-1608. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.Search in Google Scholar

Nilsson SA (1990) De stora kirgens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.Search in Google Scholar

Nummela I (2003) Asutus, pelto ja karja. In Rasila V, Jutikkala E, and Mäkelä- Alitalo A (eds) Suomen maatalouden historia 1. Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. Helsinki: SKS, pp. 133-158.Search in Google Scholar

Nyman M (2009) Hävinneiden historia. Katolista elämää Ruotsi-Suomessa Kustaa Vaasasta kuningatar Kristiinaan. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus.Search in Google Scholar

Reinhard W (1999) Pressures towards Confessionalization? Prolegomena to a Theory of the Confessional Age. In Dixon CS (eds) The German Reformation. The Essential Readings. Oxford: Blackwell, pp. 172-195. Originally published as Reinhard W (1983) Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters. Zeitschrift für Historische Forschung 10: 257-77.Search in Google Scholar

Renvall P (1949) Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsijoita Vaasa-kauden Suomessa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.Search in Google Scholar

Roberts M (1968) The Early Vasas. A History of Sweden, 1525-1611. Cambridge: University Press.Search in Google Scholar

Sandahl M (1966) Prästval i Sverige mot kulturell och social bakgrund. Falköping: Gummerssons.Search in Google Scholar

Schilling H (1992) Confessionalization in the empire: religious and societal change in Germany between 1555 and 1620. In Schilling H (ed) Religion, political culture and the emergence of early monerd society. Essays in German and Dutch History. Leiden: Brill, pp. 205-245.Search in Google Scholar

Suolahti G (1919) Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo: WSOY.Search in Google Scholar

Tolley B (1995) Pastors and Parishioners in Württemberg during the Late Reformation, 1581-1621. Palo Alto, CA: Stanford University Press.Search in Google Scholar

Paarma J (1980) Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-1604. Doctoral Dissertation, University of Helsinki.Search in Google Scholar

Po-Chia Hsia R (1989) Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550-1750. London and New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Väänänen K (1990) Paimenmuistot, papiston henkilöhistoriantutkimuksen perusteokset. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 79: 175-183. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo