1. bookTom 65 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Origin of the Term Handicap in Games and Sports – History of a Concept

Data publikacji: 10 Apr 2015
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2015) - Zeszyt 1 (March 2015)
Zakres stron: 7 - 13
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Andersen, A. L., et al. (Eds). (1945). Dansk Sportsleksikon /Danish Sports Lexicon/. Copenhagen, Denmark: Standard Forlaget.Search in Google Scholar

Betænkning nr. 228. (1959). Betænkning om Invalideforsikringen afgivet af Invalideforsikringskommissionen af 1956. /Report on the invalidity insurance offered by Disability Insurance Commission of 1956/. Retrieved 12, 05, 2014 from http://www.statensnet.dk/betaenkninger/0201-0400/0228-1959/0228-1959_pdf/searchable_228-1959.pdf Search in Google Scholar

Blok, P. (1995). Højesterets dom af 21. December 1994 om Foreningsnavneret /Supreme Court ruling of 21 December 1994 on Association law/. Ugeskrift for Retsvæsen U.1995B.418.Search in Google Scholar

Danske Handicaporganisationer. (2014). Historien om konventionens tilblivelse /The story of the Convention genesis/. Retrieved 12, 04, 2014 from http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/historien; http://www.handicap.dk/om-dh/historie/oversigt Search in Google Scholar

Dansk Handicap Forbund. (2015). Retrieved 01, 05, 2015 from http://danskhandicapforbund.dk/fakta/historie Search in Google Scholar

Dansk Handicap Idræts-Forbund. (2015). Retrieved 01, 05, 2015 from http://www.dhif.dk/FrontPage/?id=58Search in Google Scholar

Den Danske Ordbog. (2015). Retrieved 01, 05, 2015 from http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=handicapFyensStiftstidende. News Paper (31 December 2007).Search in Google Scholar

Golf.dk. (2015). Retrieved 01, 05, 2015 from www.golf.dk/node/1050Search in Google Scholar

Hansen, J. (1989). Sportens vej til Danmark - Hestevæddeløb /Sport route to Denmark - Horse Racing/. In E. Trangbæk (Ed.), Den engelske sports gennembrud i Norden /The breakthrough of English sports in the Nordic region/ (pp. 163-172). Viborg: Dansk Idrætshistorisk Forening.Search in Google Scholar

Howe, P. D. (2012). Disabled and sport. In J. Nauright & C. Parrish (Eds.), Sports around the world: History, culture, and practice. Vol. 1. Santa Barbara, CA: ABC-Clio.Search in Google Scholar

Kloeren, M. (1985). Sport und Rekord. Kultursoziologische Unetrsuchungen zum England des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts /Sports and record. Cultural Sociological Unetrsuchungen to England in the sixteenth to the eighteenth century/. Münster, Germany: Lit Verlag Search in Google Scholar

Lund, J. (Ed.). (1994-2006). Den store danske Encyklopædi bd. 4 /The great Danish Encyclopaedia Vol. 4th/. Copenhagen, Denmark: Danmarks Nationalleksikon.Search in Google Scholar

Michelsen, G. (1830). Om Væddeløbene ved Augustenborg i Aarene 1829 og om Stutteriet samme sted. /About Aries races at Augustenborg in the years 1829 and Stud same place/. Copenhagen, Denmark: Småskrifter.Search in Google Scholar

Nordisk Familjeboks Sportlexicon. (1940). Uppslagsverk för Sport, Gymnastik och Friluftsliv /Encyclopedias for Sport, Exercise and Outdoor Recreation/. Stockholm, Norway: Nordisk Familjeboks Förlags.Search in Google Scholar

Paralympics. (2015a). Retrieved 01, 05, 2015 from http://www.paralympic.org/the-ipc/history-of-the-movement Search in Google Scholar

Paralympics. (2015b). Retrieved 01, 05, 2015 from http://www.paralympic.org/classification Search in Google Scholar

Petersen, J. H., Petersen, K., & Christiansen, N. F. (Eds.). (2011). Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret, bd. II Perioden 1898-1933 /Danish Welfare history. Between discretion and right, Vol. II period 1898-1933/. Odense, Denmark: Syddansk Universitetsforlag.Search in Google Scholar

Polley, M. (Ed.). (2004). The history of sport in Britain 1880-1914: Volume IV. Sport and Money. London, England: Routledge.Search in Google Scholar

Salomonsens Konservationsleksikon. (1920). Anden Udgave 1915-1930 /Second Edition 1915-1930/. Copenhagen, Denmark: Schultz Forlagsboghandel.Search in Google Scholar

Østerlund, K., Ryding, K., & Jespersen, E. (2014). Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse /Sports, leisure and health for people with disabilities/.Odense, Denmark: Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo