1. bookTom 26 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Extreme territorial aggression by urban Peregrine Falcons toward Common Buzzards in South-West England

Data publikacji: 14 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 232 - 242
Otrzymano: 18 Oct 2018
Przyjęty: 30 Dec 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Dare, P. 2015. The Life of Buzzards. Whittles Publishing Ltd., ScotlandSearch in Google Scholar

Dixon, N. 2013. Peregrine aggression towards Buzzards at St. Michael’s church, Exeter. Devon Birds 66(1): 3031.Search in Google Scholar

Dixon, N. 2017. The Exeter Peregrines. A brief history of the Peregrine Falcons at St. Michaels and All Angels church, Mount Dinham. – ExeterSearch in Google Scholar

Dixon, N. & Drewitt, E. J. A. 2012. A fifteen-year study of the diet of urban nesting Peregrines. Devon Birdsb 65(1): 1930.Search in Google Scholar

Dixon, N. & Gibbs, A. 2015a Cooperative attacks by urban Peregrines on Common Buzzards. British Birds 108: 253263.Search in Google Scholar

Dixon, N. & Gibbs, A. 2015b Territorial aggression shown by urban Peregrines towards Common Buzzards. Devon Birds 68(2): 1320.Search in Google Scholar

Dixon, N. & Gibbs, A. 2016. Cooperative attacks by urban Peregrines on Common Buzzards: an update. British Birds 109: 411416.Search in Google Scholar

Drewitt, E. J. A. & Dixon, N. 2008. Diet and prey selection of urban-dwelling Peregrine Falcons in southwest England. British Birds 101: 5867.Search in Google Scholar

Ratcliffe, D. A. 1993. The Peregrine Falcon. 2nd ed. T & AD Poyser, LondonSearch in Google Scholar

Tubbs, C. R. 1974. The Buzzard. David & Charles, Newton AbbotSearch in Google Scholar

Wilson, M. W., Balmer, D. E., Jones, K., King, V. A., Raw, D., Rollie, C. J., Roony, E., Ruddock, M., Smith, G. D., Stevenson, A., Stirling-Aird, P. K., Wernham, C. V., Weston, J. M. & Noble, D. G. 2018. The breeding population of the Peregrine Falcon Falco peregrinus in the United Kingdom, Isle of man and Channel Islands in 2014. Bird Study 65(1): 119. DOI: 10.1080/00063657.2017.142161010.1080/00063657.2017.1421610Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo