1. bookTom 61 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Energy composition of high-energy neutral beams on the COMPASS tokamak

Data publikacji: 26 Oct 2016
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2016) - Zeszyt 4 (December 2016)
Zakres stron: 419 - 423
Otrzymano: 26 Sep 2015
Przyjęty: 29 Feb 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Panek, R., Bilková, O., Fuchs, V., Hron, M., Chraska, P., Stockel, J., Urban, J., Weinzettl, V., Zajac, J., & Zacek, F. (2006). Reinstallation of the COMPASS-D tokamak in IPP ASCR. Czech. J. Phys., 56(Suppl. 2), B125-B137. DOI: 10.1007/s10582-006-0188-1.10.1007/s10582-006-0188-1Search in Google Scholar

2. Deichuli, P., Davydenko, V., Belov, V., Gorbovsky, A., & Dranichnikov, A. (2012). Commissioning of heating neutral beams for COMPASS-D tokamak. Rev. Sci. Instrum., 83, 02B114-1-02B114-3. DOI: 10.1063/1.3672108.10.1063/1.367210822380271Search in Google Scholar

3. Uhlemann, R., Hemsworth, R. S., Wang, G., & Euringer, H. (1993). Hydrogen and deuterium ion species mix and injected neutral beam power fractions of the TEXTOR-PINIs for 20-60 kV determined by Doppler shift spectroscopy. Rev. Sci. Instrum., 64, 974-982. DOI: 10.1063/1.1144100.10.1063/1.1144100Search in Google Scholar

4. Kim, J., & Haselton, H. H. (1979). Analysis of particle species evolution in neutral-beam injection lines. J. Appl. Phys., 50, 3802-3808. DOI: 10.1063/1.326504.10.1063/1.326504Search in Google Scholar

5. Deschamps, G. H., Falter, H. D., Hemsworth, R. S., & Massman, P. (1988). JET neutral beam species measurements by Doppler-shift spectroscopy. Plasma Phys. Fusion Technol., 1, 588-592.Search in Google Scholar

6. Bilau Faust, R. (1991). Spectrometrical measurement of the species composition and beam divergence of hydrogen and deuterium beams the ASDEX NI-beamline ion sources and the HF sources. Garching bei Munchen: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. (IPP 4/245).Search in Google Scholar

7. Werner, O., & Penningsfeld, F. P. (1993). Spectroscopic determination of species and divergence of hydrogen beams in the W7AS neutral beam injectors. Garching bei Munchen: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. (IPP 4/258).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD