1. bookTom 61 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Metrological aspects of international intercomparison of passive radon detectors under field conditions in Marie Curie’s tunnel in Lurisia

Data publikacji: 10 Sep 2016
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 257 - 261
Otrzymano: 22 Dec 2015
Przyjęty: 31 Mar 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

De Felice, P., & Myteberi, X. (1996). The 222Rn reference measurement system developed at ENEA. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 369(2/3), 445–451.De FeliceP.MyteberiX.1996The 222Rn reference measurement system developed at ENEANucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip.3692/344545110.1016/S0168-9002(96)80028-3Search in Google Scholar

Picolo, J. L. (1996). Absolute measurement of radon 222 activity. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 369(2/3), 452–457.PicoloJ. L.1996Absolute measurement of radon 222 activityNucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip.3692/345245710.1016/S0168-9002(96)80029-5Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD