Otwarty dostęp

Radon in the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske, Hungary


Zacytuj

Erzsébet Sóki
Hungary
István Csige
MTA Atomki, H-4001 Debrecen, P. O. Box 51, Hungary
eISSN:
0029-5922
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Chemistry, Nuclear Chemistry, Physics, Astronomy and Astrophysics, other