1. bookTom 60 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Editorial. Towards safe and optimized separation processes, a challenge for nuclear scientists

Data publikacji: 30 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2015) - Zeszyt 4 (December 2015)
Zakres stron: 807 - 807
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo