1. bookTom 36 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-5119
Pierwsze wydanie
01 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Few Words of Introduction

Data publikacji: 29 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2015) - Zeszyt 2 (October 2015)
Zakres stron: 1 - 1
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-5119
Pierwsze wydanie
01 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo