1. bookTom 61 (2015): Zeszyt 6 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2385-8052
Pierwsze wydanie
22 Feb 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tax Policy and Income Inequality in the Visegrad Countries

Data publikacji: 30 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2015) - Zeszyt 6 (December 2015)
Zakres stron: 12 - 18
Otrzymano: 01 Jul 2015
Przyjęty: 01 Nov 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2385-8052
Pierwsze wydanie
22 Feb 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Blaug, M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

2. CBO. (2011). Trends in the distribution of household income between 1979 and 2007. Washington: The Congress of the United States, Congressional Budget Office.Search in Google Scholar

3. CSO. (2011). Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny), Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r., Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.Search in Google Scholar

4. Eurostat. (2014). Taxation trends in the European Union, Data for the EU member states, Iceland and Norway. Luxembourg: Publications Office of the European Union.Search in Google Scholar

5. Eurostat. (2015). Eurostat database. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.euSearch in Google Scholar

6. Galbraith, J. K. (1999). Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warsaw: PTE, Dom Wydawniczy Bellona.Search in Google Scholar

7. Hein, E. (2010). Distribution, ‘financialisation’ and the financial and economic crisis – implications for post-crisis economic policies. Berlin: Berlin School of Economics and Law and Institute for International Political Economy (IPE).Search in Google Scholar

8. Kitamura, Y., & Miyazaki, T. (2014). Redistributive effects of income tax rates (Discussion Paper Series A No.610). Institute of Economic Research Hitotsubashi University.Search in Google Scholar

9. Moździerz, A. (2015). Fiscal consolidation in Hungary in the years 2010–2013. Krakow: Argumenta Oeconomica Cracoviensia.Search in Google Scholar

10. OECD. (2008). OECD economic surveys, Japan: Author.Search in Google Scholar

11. OECD. (2011). Divided we stand: Why inequality keeps rising. Paris: OECD Publishing.10.1787/9789264119536-enSearch in Google Scholar

12. OECD. (2012). Income inequality and growth: The role of taxes and transfers (No. 9). Paris: OECD Publishing.Search in Google Scholar

13. OECD. (2015). OECD tax database. Retrieved from http://www.oecd.orgSearch in Google Scholar

14. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka (Wydanie III zmienione). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

15. Riihelä, M., Sullström, R., & Suoniemi, I (2008). Tax progressivity and recent evolution of the Finnish income inequality. Helsinki: Government Institute for Economic Research.Search in Google Scholar

16. Smith A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: W. Strahan and T. Cadell. http://dx.doi.org/10.1093/oseo/instance.00043218Search in Google Scholar

17. Thoresen, T. O. (2004). Reduced tax progressivity in Norway in the nineties. The effect from tax changes. International Tax and Public Finance, 11, 487–506. http://dx.doi.org/10.1023/B:ITAX.0000033989.32569.5eSearch in Google Scholar

18. Verbist, G., & Figari, F. (2014). The redistributive effect and progressivity of taxes revisited: An international comparison across the European Union. (EUROMOD Working Paper No. EM 6).10.1628/001522114X684529Search in Google Scholar

19. Voinea, L., & Mihaescu, F. (2009). The impact of the flat tax reform on inequality — the case of Romania. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 19–41.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo