1. bookTom 61 (2015): Zeszyt 5 (October 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2385-8052
Pierwsze wydanie
22 Feb 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Reduction of the Mean Hedging Transaction Costs / Redukcija povprečnih transakcijskih stroškov hedging tehnike

Data publikacji: 29 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2015) - Zeszyt 5 (October 2015)
Zakres stron: 23 - 31
Otrzymano: 01 Jun 2015
Przyjęty: 01 Sep 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2385-8052
Pierwsze wydanie
22 Feb 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-659. http://dx.doi.org/10.1086/26006210.1086/260062Search in Google Scholar

2. Boyle, P., & Emanuel, D. (1980). Discretely adjusted option hedges. Journal of Financial Economics, 8, 259-282. http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(80)90003-310.1016/0304-405X(80)90003-3Search in Google Scholar

3. Hull, J. C. (2006). Option, futures & other derivatives. Pearson Prentice-Hall.Search in Google Scholar

4. Leland, H. E. (1985). Option pricing and replication with transaction costs. Journal of Finance, 40, 1283-1301. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02383.x10.1111/j.1540-6261.1985.tb02383.xSearch in Google Scholar

5. Mastinsek, M. (2006). Discrete-time delta hedging and the Black-Scholes model with transaction costs. Mathematical Methods of Operations Research, 64, 227-236. http://dx.doi.org/10.1007/s00186-006-0086-010.1007/s00186-006-0086-0Search in Google Scholar

6. Mastinsek, M. (2012). Charm-adjusted delta and delta gamma hedging. Journal of Derivatives, 19(3), 69-76. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2012.19.3.06910.3905/jod.2012.19.3.069Search in Google Scholar

7. Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 4, 141-183. http://dx.doi.org/10.2307/300314310.2307/3003143Search in Google Scholar

8. Toft, K. B. (1996). On the mean-variance tradeoff in option replication with transactions costs. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(2), 233-263. http://dx.doi.org/10.2307/2331181 10.2307/2331181Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo